logga

Ljusnan besegrad 1947

Sven och fem vänner paddlade 1947 från älvens Ljusnans källor i Härjedalen till utloppet i havet vid Ljusne. Fyra av kamraterna med kameror om halsen. Eller i packningen. Eskapaden dokumenterades i ord och bild och publicerades i tidningen Se.

Fyrtio mil lång var färden från källa till hav och 1947 var Ljusnan ännu ett vilt äventyr – ingen hade ditintills lyckats nå “fritt vatten” med kanot.

Mellan Rörån och Midskogsbygget var vi mindre styva i korken. Forsränning. Tre kilometer ‘nerförsbacke’ tog fem timmar. Nattmörker. Isande regn. Mygg.

Sven och Hans Malmberg stod för texten i reportaget – alla sex för slitet.

Vid Laforsens mäktiga vattenfall med en total fallhöjd på bortåt 25 meter måste kanadensarna bäras och dras genom blåbärsriset. Sedan kom de till lugnare vatten. Färila, Ljusdal och Järvsö ägnades en hel dag, över Tevsjön och Orsjön paddlade kamraterna i fullmånessken till Vallsta och Arbrå.

Till sist nådde vännerna havet vid Ljusne. “Kamrater, vi har klarat av vår uppgift, deklamerade färdledarna högtidligt och påpekade samtidigt att prestationen var den första i sitt slag.” Ljusnan var besegrad.

Ljusnan idag – besegrad av annan kraft
Just vid Laforsen byggde Stockholms Superfosfat Fabriks AB 1953 damm och kraftverk. Idag är det Fortum som äger kraftverket, men varningsskyltarna vid älvkanten är ser ut att vara desamma sedan 1953.

Varningsskylten fotograferad den dag i juli 2021 då Fortum släppte på vattnet från dammen ovanför kraftverket.

/Pia Gillsäter